Archive for กันยายน, 2016

ไข้หวัดใหญ่ อาการใกล้ตัวที่ไม่ใช่เรื่องเล็ก ย้ำให้ชัดว่าต้องระวัง

ไข้หวัดใหญ่ อาการของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน อย่าชะล่าใจว่าไม่อันตราย เรียนรู้ไว้เพื่อป้องกันให้ปลอดภัยจะดีกว่า%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94ไข้หวัดใหญ่ เป็นอาการป่วยที่เกิดขึ้นได้ใกล้ตัวเรา และสามารถเกิดขึ้นกับเราเมื่อไรก็ได้ไม่มีใครรู้ ซ้ำอาการของโรคก็ค่อนข้างจะรุนแรงกว่าการเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดธรรมดา แต่ก็ยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่รู้จักโรคไข้หวัดใหญ่เพียงแค่ผิวเผิน วันนี้กระปุกดอทคอมเลยขออาสาพาทุกท่านไปเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ให้มากขึ้น เพื่อจะได้ระมัดระวัง อย่ามองว่าเป็นเพียงแค่ไข้หวัดใหญ่ธรรมดา เพราะความรุนแรงที่เป็นอันตรายและอาการแทรกซ้อนก็มีเหมือนกันถ้าไม่ระวังตัว

ไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอย่างเฉียบพลัน ที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา (Influenza virus) หรือที่รู้จักกันในชื่อของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ โดยเชื้อไวรัสชนิดนี้มีทั้งหมด 3 สายพันธุ์ ได้แก่

– เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (Influenza A)
– เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B (Influenza B)
– เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ C (Influenza C)

ไข้หวัดใหญ่ ติดต่อกันอย่างไร

ทั้งนี้ เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สามารถแพร่ระบาดได้ทั่วโลก โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว เป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้ผ่านทางการหายใจ ไอ จาม หรือหายใจรดกันในพื้นที่ที่มีคนอยู่แออัด อีกทั้งยังสามารถติดต่อกันได้ผ่านทางน้ำมูก น้ำลาย หรือการนำมือที่มีเชื้อไวรัสไปสัมผัสปากกับจมูกจนทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายโดยจากสถิติของผู้ติดเชื้อนั้น ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มที่ติดเชื้อได้มากที่สุดคือ เด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 4 ปี และกลุ่มผู้สูงอายุ อายุมากกว่า 55 ปี และนอกเหนือจากนี้ยังมีกลุ่มเสี่ยงที่หากเป็นแล้วอาจมีอาการที่รุนแรงจน เสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อน ได้แก่ ผู้ป่วยโรคหอบหืด โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง หญิงตั้งครรภ์

ประเภทของไข้หวัดใหญ่

แม้ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสชนิดเดียวกัน แต่ความรุนแรงค่อนข้างแตกต่างกันอยู่มาก อีกทั้งแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีการระบาดที่แตกต่างกันไป ดังนั้นจึงสามารถแบ่งไข้ใหญ่ออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (Influenza A)เชื้อไวรัสสายพันธุ์ เอ ถือเป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงที่สุด และสามารถแพร่ระบาดไปได้ทั่วโลก โดยเชื้อไวรัสสายพันธุ์เอ จะแบ่งความแตกต่างออกเป็นอีกหลายชนิดย่อย ๆ โดยแบ่งตามชนิดของโปรตีนของไวรัสคือ H (Hemagglutinin) และ N (Neuraminidase) โดยชนิดย่อยของไข้หวัดสายพันธุ์ A ที่เคยแพร่ระบาดก็อย่างเช่น

1. ไข้หวัดสุกร H3N2 หรือ H3N2Vไข้หวัดสุกรนั้นมีแหล่งกำเนิดมาจากหมู ระดับความรุนแรงนั้นถือว่าสูงกว่าไข้หวัดใหญ่ แต่น้อยกว่าไข้หวัดนก เนื่องจากการติดต่อนั้นยากกว่าไข้หวัดนก ทั้งนี้คนมักเข้าใจผิดว่าไข้หวัดสุกรนั้นเป็นเพียงแค่ไข้หวัดใหญ่ธรรมดา จึงทำให้ได้รับการรักษาที่ไม่ดีเพียงพอ ซึ่งความเข้าใจผิดนี้อาจจะทำให้อาการรุนแรงขึ้นจนเกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตได้

2. ไข้หวัดนกไข้ หวัดนก เป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ ที่เคยระบาดอย่างรุนแรงในประเทศไทย โดยสายพันธุ์ที่เคยพบในประเทศไทยก็ได้แก่ H5N1 และ H5N8 โดยไข้หวัดนกจะมีอาการรุนแรงมากกว่าไข้หวัดใหญ่ชนิดอื่น ๆ เนื่องจากเป็นไข้หวัดที่สามารถติดต่อได้ง่าย และสามารถติดต่อจากคนสู่คน หรือติดต่อจากสัตว์ปีกได้โดยตรง

3. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1ไข้หวัดชนิดนี้มีอีกชื่อหนึ่งทีรู้จักกันดีนั่นก็คือไข้หวัดใหญ่ 2009 เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ของมนุษย์ เกิดขึ้นจากผสมกันข้ามสายพันธุ์ของไข้หวัดนก ไข้หวัดสุกร และไข้หวัดใหญ่ของมนุษย์ โดยเริ่มมีการระบาดครั้งแรกที่ประเทศสเปน ในปี พ.ศ. 2461-2462 ขณะนั้นรู้จักกันในชื่อของ “ไข้หวัดสเปน” จากการระบาดในครั้งนั้นได้คร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 20-30 ล้านคนทั่วโลก

ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ก็เกิดการระบาดอีกครั้งในประเทศรัสเซีย และมีชื่อเรียกใหม่ว่า “ไข้หวัดรัสเซีย” และการระบาดครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2552 (ปี 2009) ซึ่งมีการระบาดขึ้นในประเทศแถบอเมริกาเหนือ ก่อนจะกระจายไปทั่วโลกผ่านผู้เดินทางที่เดินทางเข้า-ออกประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ทั้งนี้ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 ยังถือเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอยู่อย่างใกล้ชิดค่ะ

เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บี เป็นสายพันธุ์ที่ระบาดเฉพาะในภูมิภาค และโดยส่วนใหญ่ก็มักจะระบาดในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว เนื่องจากเชื้อไวรัสชนิดนี้สามารถเจริญเติบโตได้ดีในอากาศเย็น มีอาการรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์เอ แต่รุนแรงกว่าไข้หวัดใหญ่ทั่วไป และสายพันธุ์ซี ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่แล้วอาการก็จะคล้าย ๆ กับอาการของไข้หวัดใหญ่ทั่วไป และสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนค่ะเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่พบได้น้อยมาก อีกทั้งยังมีอาการที่ไม่รุนแรงและไม่พบการระบาด จึงทำให้บางครั้งไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์นี้ก็ไม่ถูกนับรวมเป็นชนิดของโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะ

น้ำท่วมรางรถไฟคลองตันหยุดวิ่งเร่งระบาย-จร.ติดขัด

ฝนถล่มกรุง น้ำท่วมสันรางรถไฟคลองตัน-มักกะสัน หนัก ต้องหยุดขบวนรถชั่วคราว ล่าสุดเร่งระบายเตรียมเปิดเดินรถแล้ว ขณะที่น้ำท่วมขังถนนหลายจุด ส่งผลการจราจรติดขัด%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1จากการที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักทั่ว กทม. ตั้งแต่เวลาประมาณ 04.00 น.วันนี้นั้น ล่าสุด ได้รับรายงานว่า ขบวนรถไฟที่เดินทางมาจากสายตะวันออกที่มุ่งหน้าเข้า กทม. ต้องหยุดเดินรถชั่วคราว ที่สถานีคลองตัน ถึงมักกะสัน เนื่องจากมีน้ำท่วมสันรางรถไฟ จนไม่สามารถวิ่งผ่านได้ ทำให้ต้องถ่ายผู้โดยสารลงจากขบวนรถจำนวนมาก เพื่อไปต่อรถสาธารณะชนิดอื่น ไม่ว่าจะเป็นแอร์พอร์ตลิงค์ หรือรถโดยสารประจำทางแทน และล่าสุดการรถไฟฯ แจ้งว่า กำลังเร่งระบายน้ำที่ท่วมรางรถไฟ คาดว่าเร็ว ๆ นี้ จะสามารถเปิดเดินรถได้ตามปกติ

ขณะที่ทางสำนักระบายน้ำ กทม. รายงานเมื่อเวลา 08.10 น. สภาพน้ำท่วมรอระบายที่ ถ.สุขุมวิท ขาออกช่วง ซ. แบริ่ง เหลือ สูงประมาณ 10 ซม. ความยาว 200 ม. เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการแก้ไขและอำนวยการจราจร การจราจรรถวิ่งได้ทุกช่องทางโดยด่วนแล้ว

ซึ่งทาง บก.จร. รายงานล่าสุดว่า การจราจรในเส้นทางหลักเกือบทุกเส้นทางรถติดขัดหนักมาก เนื่องจากฝนตก ทั้งถนนวิภาวดีรังสิต และถนนลาดพร้าว ติดขัดนานหลายชั่วโมง และถนนบางนา-ตราด มีน้ำท่วมขังในช่องทางขนาน ในช่วงทางสะพานกลับรถ อ.บางพลี รถไม่สามารถผ่านได้ ส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างหนัก และมีรถเสียหลายคัน

ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์ เพราะเหตุใดเล่า พระมหาแดน ปุญญปัญโญ

ในทางพุทธศาสนา พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า “ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์” ทั้งนี้ด้วยเหตุว่า ความรักแบบโลกๆส่วนใหญ่ มันควบคู่มากับความหลงเข้าใจคลาดเคลื่อนผิดไปจากความเป็นจริง หรือ ที่เรียกว่า โมหะ ในทางพุทธศาสนา คือ “หลงคิด” หรือ เข้าใจผิด เข้าไปยึดถือว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นตัวเรา เป็นของเรา เสร็จแล้วก็คิดและปักใจเชื่อว่าต้องเป็นอย่างนั้นไปเอง ไปแปะป้าย สร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาเอง เช่น คนนี้คือแฟนของเรา ถ้าเราไม่มีเขาเราจะอยู่ไม่ได้ พอเกิดความทุกข์ก็รู้สึกว่าความทุกข์นี้คือความทุกข์ของเรา ซึ่งเป็นตัวเราเองทั้งนั้นที่เป็นผู้เลือกจะทั้งกอดทั้งเก็บความทุกข์ (ที่เราสร้างขึ้นมาเองในใจ)ไว้ ทั้งๆที่“ความคิด”เหล่านั้นมันไม่ได้มีตัวตนอยู่ให้จับต้องได้เลยสักนิด%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%87

โมหะ คือความหลง (เหมือนหลงทางอยู่ในเขาวงกต) เป็นต้นเหตุที่ทำให้คนเราทุกข์ ให้เราคิดปรุงแต่งหรือคิดฝันเอาเองไปต่างๆนานาว่าสิ่งไหนหรืออะไรคือทางออก คือสิ่งที่ใช่ เช่นเชื่อไปเองว่าคนนี้ใช่แน่ๆ ทั้งๆที่โดยความจริงแล้วเราไม่ได้รู้จักเขาดีพอเลยด้วยซ้ำ แต่เพราะโมหะคือความหลงนั้นหลอกให้เราเห็นแต่ด้านที่เราอยากจะเห็นและโมหะนี้เองเป็นรากเหง้าที่จะงอกออกมาเป็นกิเลสอื่นๆ เช่นโลภะ(อยากให้เขาหรือเธอทำอย่างนั้นอย่างนี้ตามใจเรา) ราคะ(อยากยึดเขามาเป็นของเรา) และโทสะ(เมื่อเขาหรือเธอไม่ทำตาม หรือไม่ได้อย่างที่ใจเราอยากให้เป็น ก็โกรธ งอน งอแง อาละวาด จองเวรและอื่นๆ)

ดังนั้นความรักแบบโลกที่เป็นความหลงแบบโมหะ ไม่ได้รู้เห็นตามจริง จึงเป็นต้นตอที่ทำให้เกิดปัญหา เกิดทุกข์ ด้วยเหตุนี้หากเราต้องการมีความสุข เราก็ต้องรู้จักรักให้เป็นคือ ไม่หลงไปทำตามกิเลส ยกตัวอย่างความรักแบบไม่มีกิเลสและไม่มีเงื่อนไขเช่น ความรักของพระพุทธองค์ที่ทรงมีต่อสัตว์โลก ความรักชนิดนี้ไม่นำพาให้เกิดทุกข์ทั้งต่อผู้ให้และผู้รับ ความรักชนิดนี้ ภาษาธรรมเรียกว่า ความรักแบบพรหมวิหาร ๔ คือ มีเมตตา(ต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข) กรุณา(ต้องการให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์) มุทิตา(พลอยยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นเป็นสุข) อุเบกขา(มีความเป็นกลางต่อความมุ่งหวังทั้งหมดนั้น) โดยเฉพาะอุเบกขาที่กล่าวได้ว่าเป็นตัวปัญญานั้นมีความสำคัญมากจนต้องระบุควบคู่ไว้ว่าถ้าขาดอุเบกขาก็ไม่ใช่เมตตาไม่ใช่รักอย่างฉลาด เพราะไม่รู้จักปล่อยวาง โดยนัยยะนี้ การมีอุเบกขาคือ การทำดีโดยใจไม่ทุกข์ เรียกว่ารักได้อย่างบริสุทธิ์ออกมาจากใจ ทำดีที่สุดแล้วก็ไม่หวังผล ไม่หวังว่าตัวเราจะได้อะไร ไม่หวังว่าคนรับได้แล้วต้องเห็นคุณค่า(อย่างที่ใจเราต้องการ)หรือไม่

ถ้าจะพูดกันให้เข้าใจง่ายขึ้น หลง กับ รัก ต่างกันชัดเจนที่ความรู้สึกอยากได้ หรืออยากให้นั่นเอง จะทุกข์หรือจะสุขก็วัดกันที่ตรงนี้เช่นกันคือ ที่คิดว่าขาดความรักก็เพราะคิดว่าความรักคือการได้มาหรือได้ครอบครอง แต่ถ้าเข้าใจเสียใหม่ว่าความรักคือการให้ ก็จะไม่รู้สึกขาดเลยถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความรู้สึกอยากได้อะไรจากเขาหรือเธอ นั่นก็แปลว่าคุณกำลัง “หลง” คือ หลงไปยึด ความอยาก ความคาดหวัง จะพาให้ใจเป็นทุกข์ เมื่อไม่ได้ดังหวัง ก็เป็นทุกข์แต่ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าเราเพียงต้องการจะ “ให้” เพื่อให้เขาเป็นสุขโดยไม่ได้ยึดมั่นว่าต้องการอะไรจากเขาหรือเธอ นั่นคือ “รัก” แบบเมตตาที่เป็นพรหมวิหารธรรม ถ้าให้แล้วเขาหรือเธอไม่รัก ก็ไม่ทุกข์ใจ เพราะมีอุเบกขาไปพร้อมกัน ใจไม่เกาะ ไม่ยึด ก็ไม่ทุกข์

ดังนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างถูกต้องก็จะรู้ว่าที่เรามีทุกข์นั้นเพราะเราเป็นคนเลือกเอง ที่บอกว่ารักมันทำร้ายเรา จริงๆแล้วไม่ใช่เลย มันเป็นเพราะเราไม่รู้จักรักเองต่างหาก ที่คนเราทุกข์เพราะความรักนั้น ไม่ใช่ทุกข์เพราะการให้ แต่ทุกข์เพราะอยากแล้วไม่ได้ ที่เราเคยบอกว่า รักเขาเหลือเกิน รักเธอที่สุดในโลกนั้น เราควรย้อนกลับมาดูที่ใจตัวเองก่อนว่าแท้จริงแล้ว เราเรียกสิ่งนั้นว่า“รัก”ได้จริงหรือ การกระทำใดที่เราทำให้เขาหรือเธอนั้น เราทำเพื่ออยากให้เขามีความสุข หรือ อยากให้ตัวเรามีความสุข

กุลสตรีไทย วัฒนธรรมอันดีงาม กิริยามารยาทที่งดงาม อ.แดน ผู้ สืบสาน วัฒนธรรมไทย

คนไทยมีวัฒนธรรมอันดีงามและมีความสงบสุขมาช้านาน ซึ่งวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทยที่กำลังจะเลือนหายไปก็คือความเป็นกุลสตรีของผู้หญิงไทย ซึ่งเด็กสาววัยรุ่นสมัยนี้แทบจะไม่รู้จักเสียแล้วว่าความเป็นกุลสตรีนั้นเป็นเช่นไร เพราะพวกเธอกำลังคลั่งไคล้วัฒนธรรมของชาติตะวันตกที่เหยียบย่ำความเป็นกุลสตรีให้สูญหายไป%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2กุลสตรี หมายถึงผู้หญิงที่มีสกุลหรือมีตระกูลผู้ดี ซึ่งสมัยก่อนจะมีตระกูลที่สูงหรือผู้ดีที่เป็นพวกเจ้าขุนมูลนาย และจะมีตระกูลไพร่ที่เป็นพวกบ่าวหรือข้าทาษ ซึ่งตระกูลผู้ดีนั้นผู้คนเขาจะมีวัฒนธรรมที่ดีงามคือมีกิริยามารยาทที่ดี มีการพูดจาไพเราะน่าฟัง มีการแต่งกายที่ดี และมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี ซึ่งจะต่างกับตระกูลไพร่ที่ไม่ค่อยจะมีวัฒนธรรมที่ดีงามเท่าตระกูลผู้ดี คือพวกไพร่มักจะมีมารยาททราม พูดจากทราม แต่งกายทราม และมีธรรมเนียมปฏิบัติที่ทราม ซึ่งคำว่าทรามในที่นี้ก็หมายถึงต่ำ คือไม่สูงเท่ากับผู้ดีกุลสตรีไทยนั้นจะมีกิริยามารยาทที่งดงาม มีการพูดจากที่ไพเราะอ่อนหวาน มีการแต่งกายที่มิดชิดและสวยงาม

มีฝีมือในการปรุงอาหารรวมทั้งในการดูแลบ้านเรือน ที่เรียกว่าเป็นแม่ศรีเรือน และมีความรักนวลสงวนตัว คือไม่ปล่อยตัวให้ชายชมไม่ว่าจะในทางใดๆจนกว่าจะถึงวัยอันควรคือได้เข้าพิธีแต่งงานแล้วเท่านั้น ผู้หญิงที่เป็นกุลสตรีนั้นจะกลัวการถูกนินทาว่าไม่เป็นกุลสตรีเป็นอย่างยิ่ง เพราะนั่นหมายถึงความตกต่ำอย่างที่สุดของผู้หญิง ซึ่งจะทำให้เป็นคนไร้ค่าในสายตาของผู้คนในสังคมโดยเฉพาะในสายตาของผู้ชายที่สูงศักดิ์
การเป็นกุลสตรีนั้นจะทำให้ผู้หญิงเป็นของมีค่าสำหรับผู้ชายที่พบเห็น เมื่อผู้ชายเห็นผู้หญิงเป็นของมีค่าเขาก็จะเคารพเทิดทูลผู้หญิง เมื่อเคารพเทิดทูลเขาก็จะไม่ทำร้ายผู้หญิง เขาจะให้เกียรติผู้หญิงเสมือนหนึ่งเป็นมารดาของเขาเลยทีเดียว เมื่อชายใดปรารถนาจะได้กุลสตรีมาเป็นศรีภรรยา เขาก็จะต้องทำตัวให้เป็นคนสูงศักดิ์ ด้วยการทำตัวให้ผู้คนเคารพนับถือ ซึ่งก็ได้แก่การเป็นดี เช่น มีศีล กตัญญูกตเวที ขยันอดทน ซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ และเสียสละ รวมทั้งให้เกียรติผู้หญิง และเมื่อกุลสตรีมีมาก ก็ย่อมที่จะทำให้มีผู้ชายที่สูงศักดิ์มากตามไปด้วย ซึ่งก็จะส่งผลให้สังคมพลอยสงบสุขไปด้วย นี่คือผลดีอย่างมากของการเป็นกุลสตรี
ในสังคมของคนชั้นต่ำเช่นพวกไพร่นั้นมักจะมีแต่เรื่องวุ่นวาย เพราะพวกผู้หญิงชั้นต่ำมักจะมีกิริยามารยาทไม่ดี พูดจาหยาบคาย รวมทั้งแต่งกายไม่มิดชิด ไม่มีความเป็นแม่เย้าแม่เรือน และไม่ค่อยจะรักนวลสงวนตัว คือเมื่อพอใจใครก็เอามาเป็นสามีโดยไม่คำนึงถึงสิ่งใด แต่พอเบื่อหน่ายก็ทิ้งไปเอาคนใหม่เรื่อยไป ซึ่งหญิงที่เป็นไพร่มักจะไม่กลัวคำครหานินทาเพราะพวกตนก็เป็นคนชั้นต่ำอยู่แล้วจึงไม่มีอะไรที่จะต่ำไปกว่านี้อีกแล้ว ซึ่งผู้หญิงชั้นต่ำก็ย่อมคู่กับผู้ชายชั้นต่ำด้วยกัน ซึ่งก็ย่อมที่จะมีอุปนิสัยต่ำๆเหมือนกัน เช่นไม่มีศีล เกียจคร้าน ชอบดื่มสุรา ชอบ เล่นการพนัน คดโกง ไม่มีความซื่อสัตย์ เห็นแก่ตัว เป็นต้น
ในปัจจุบันความเป็นกุลสตรีของผู้หญิงไทยเริ่มจะหาไม่เห็นเสียแล้ว ยิ่งเด็กสาววัยรุ่นสมัยใหม่ยิ่งห่างไกล เพราะไปรับเอาวัฒนธรรมที่ไม่ดีของชาติตะวันตกมาใช้ เช่นไม่เคารพผู้ใหญ่ พูดจาแข็งกระด้าง กิริยามารยาทต่ำ แต่งกายเปิดเผยอวัยวะที่ควรละอาย เช่นนุ่งสั้นเพื่ออวดขาอ่อน เอวลอยเพื่อโชว์สะดือ คอกว้างเพื่ออวดนม รัดรูปเพื่ออวดสัดส่วน เป็นต้น ไม่มีฝีมือในการปรุงอาหารและไม่มีความเป็นแม่บ้านศรีเรือน รวมทั้งชอบปล่อยตัวปล่อยใจคือเมื่อพอใจชายใดก็ยินยอมให้สมสู่ได้โดยง่ายโดยไม่ต้องมีพันธะผูกพัน เมื่อเบื่อหน่ายก็ทิ้งแล้วไปหาใหม่เรื่อยไป

ปค.บางบัวทองจับแก๊งวัยรุ่นค้ายาส่งขายกทม.

ฝ่ายปกครองบางบัวทอง จับแก๊งวัยรุ่นค้ายาเสพติด ส่งขาย กทม. ยึดยาไอซ์ 50 กรัม พร้อมอาวุธปืนนายภูวริน บุญภูพันธ์ตันติ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลังเจ้าหน้าที่ อส. อ.บางบัวทอง และ ร.อ.ธิติศักดิ์ จ้ำดำ หัวหน้าชุด รส.ปตอ.พัน 7 ร่วมกันจับกุมตัว นายบุญเฉลิม หรือ เจมส์ งามอภิศักดิ์ กับพวก รวม 4 คน%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a2%e0%b8%b2

พร้อมของกลางยาไอซ์ จำนวน 50 กรัม อาวุธปืน โดยจับกุมได้ที่ปั๊มน้ำมัน ปตท. ถนนกาญจนาภิเษก หมู่ 12 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรีสืบเนื่องจากได้มีประชาชนร้องเรียนว่ามีแก๊งวัยรุ่นผู้ค้ายาเสพติดจาก อ.บางกรวย เข้ามาจำหน่ายยาเสพติดให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ อ.บางบัวทอง จึงวางแผนล่อซื้อยาเสพติดจากแก๊งวัยรุ่นดังกล่าว จากการสอบสวนผู้ต้องหาทราบว่ายาเสพติด

ที่นำมาจำหน่ายเมื่อได้เงินก็นำไปแบ่งกันและเป็นค่าใช้จ่าย โดยทั้งหมดจะรับยาเสพติดมาจากผู้ค้ารายอื่นอีกทีหนึ่งและนำไปส่งขายต่อในเขต อ.บางกรวย บางบัวทอง และพื้นที่ กทม. โดยเพิ่งจะเริ่มทำมาได้ไม่นานเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ อ.บางบัวทอง ได้ทำการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 4 คน จากนั้นได้นำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.บางบัวทอง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนผู้ค้ายาเสพติดที่ผู้ต้องหารับมาจำหน่ายจะทำการสืบสวนขยายผลเพื่อทำการจับกุมต่อไป

มะเขือยาว อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับร่างกาย อ.แดน

มะเขือยาวจัดเป็นพรรณไม้ล้มลุก เมื่อพูดถึงมะเขือยาวหลาย ๆคนคงรู้ดีว่าสามารถนำมาใช้ทำเป็นอาหารได้ แต่ก็มีอีกหลาย ๆคนที่ยังไม่รู้ว่าประโยชน์ของมะเขือยาวมันคืออะไร? มันมีด้วยหรอ? วันนี้เรามาดูว่าสรรพคุณของมะเขือยาวกันดีกว่าครับว่ามันมีอะไรบ้าง

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

มะเขือยาวอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับร่างกาย อย่างเช่น วิตามินเอ วิตามินบี1 วิตามินบี2 วิตามินบี3 วิตามินบี5 วิตามินบี6 วิตามินบี9 วิตามินซี วิตามินพี ธาตุแคลเซียม ธาตุเหล็ก ธาตุแมกนีเซียม ธาตุแมงกานีส ธาตุฟอสฟอรัส ซิงค์ สารไกลโคอัลคาลอยด์ และสารต้านอนุมูอิลสระอย่างเทอร์ปีนเป็นต้น และยังมีเกลือแร่ต่าง ๆ สำหรับมะเขือยาวสีม่วงนั้นจะมีวิตามินพีมากเป็นพิเศษโดยทั่วไปในมะเขือยาวผิวสีม่วงจะมีวิตามินพี ในปริมาณที่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดแข็งตัว โรคความดันโลหิตสูง มีอาการอาเจียนเป็นเลือด หรือโรคลักปิดลักเปิด ควรจะรับประทานมะเขือยาวเป็นประจำ เพราะจะทำให้อาการของโรคดังกล่าวทุเลาลงหรือหายได้

มะเขือยาว มีความสามารถในการดูดซับน้ำมัน จึงคาดว่าน่าจะช่วยยับยั้งการดูดซึมของคอเลสเตอรอลผ่านหนังลำไส้ได้ ด้วยความจริงนี่เองหากจะรับประทานด้วยวิธีการทอดก็จะทำให้มะเขือยาวดูดซับน้ำมันเอาไว้ จึงควรใช้วิธีอบแทนสรรพคุณของมะเขือยาวประโยชน์ของมะเขือยาวมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระประโยชน์มะเขือยาวช่วยยับยั้งการดูดซึมของคอเลสเตอรอลผ่านหนังลำไส้ได้มีส่วนช่วยรักษาหลอดเลือดโลหิตและหัวใจให้เป็นปกติช่วยป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงแคลเซียมจากมะเขือยาวช่วยบำรุงกระดูกและฟันช่วยป้องกัน

และรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันมีส่วนช่วยเสริมสร้างการทำงานของระบบประสาทและสมอง พัฒนาด้านความจำสรรพคุณของมะเขือยาวใช้เป็นยาแก้ปวด ด้วยการใช้ผลแห้งนำมาทำเป็นเม็ดยากินแก้อาการปวดช่วยขับเสมหะ ด้วยการใช้ผลแห้งนำมาทำเป็นเม็ดยากินใช้แก้อาการปวดฟัน ฟันผุ ด้วยการใช้ดอกแห้งหรือสดนำมาเผาให้เป็นเถ้าแล้วบดให้ละเอียดนำมาทาบริเวณที่ปวด หรือจะใช้ขั้วผลสดนำมาตำให้ละเอียดนำมาพอกหรือทาบริเวณที่เป็น

ปธ.สอบคุกDSIคดี ธวัชชัย รอผลรายงานCCTV

คณะกรรมการกลาง รอรวบรวมข้อมูลคดี ‘ธวัชชัย’ เสียชีวิต ให้ทันใน 15 วัน ยังไม่กำหนดวันผ่าศพ ปัดแสดงความเห็นปม CCTV เสีย%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในฐานะประธานคณะกรรมการกลาง ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการเสียชีวิตของ นายธวัชชัย อนุกูล อดีตเจ้าหน้าที่กรมที่ดินจังหวัดพังงา ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบการดำเนินการตรวจสอบ

ซึ่งคณะกรรมการกลางจะรวบรวมให้ครบทุกด้าน ก่อนจะนำมาข้อมูลมาประมวลและประชุมเพื่อกำหนดทิศทางอีกครั้ง ซึ่งมีเวลาเพียง 15 วัน เบื้องต้น ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ เนื่องจากจะกระทบกับการทำงานขณะที่การผ่าชันสูตรศพอีกครั้งนั้น ยังไม่มีกำหนดการ เนื่องจากต้องรวบรวมข้อมูลก่อนเช่นกัน ส่วนกรณีที่กรมสอบสวนดีพิเศษ

ระบุว่า กล้องวงจรปิด ที่ห้องควบคุมตัว นายธวัชชัย ไม่สามารถบันทึกภาพได้ เพราะระบบเซิร์ฟเวอร์มีปัญหานั้น ทางดีเอสไอก็จะทำรายงานมาที่กระทรวงยุติธรรมอยู่แล้ว แต่จะเป็นปัญหาในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือไม่นั้น นายวิศิษฏ์ ไม่ขอแสดงความเห็นดังกล่าว

แร่เกาะล้านธาตุกายสิทธิ์ อ.แดน เวทมนตร์กายสิทธิ์ ผู้เรืองฤทธิ์แห่งเบื้องบูรพา

เป็นเหล็กไหลประเภทหนึ่ง หรือเรียกว่าเหล็กไหลงอกซึ่งเป็นเหล็กไหลอีกชนิดที่มีอนุภาพใกล้เคียงกับเหล็กไหลน้ำหนึ่ง เช่นเหล็กไหลโกฏิปี ,เหล็กไหลเจ้าป่าและเหล็กไหลเพลิง ที่มีอิทธิฤทธิ์มาก และเป็นธาตุกายสิทธิ์ที่ต้องใช้วิชาอาคมในการตัด ส่วนเหล็กไหลอีกประเภท เช่นเหล็กไหลแร่เกาะล้าน ,เหล็กไหลงอกที่เขาอึมครึม%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b8เหล็กไหลงอกนั้นเป็นเหล็กไหลที่มีลักษณะการงอกไปมาเหมือนเม็ดไข่ปลาสี ดำ มันปนเขียว รูปร่างแปลกตาบางชิ้นทอสีเป็นสีรุ้งน่าอัศจรรย์ มักพบตามเพดานถ้ำ บางครั้งฝังอยู่ในดินก็มี
แม้ว่าจะเป็นเหล็ก ชนิดที่ไม่ได้อัญเชิญหรือตัดก็ตาม แต่ก็มีอานุภาพสูงเพราะเป็นของที่มีเทพยดารักษาโดยมากมักเป็นญาณของพระฤษี ที่ทรงตบะแก่กล้าและมีเจ้าป่าเจ้าเขามากมาย รักษาอยู่ เหล็กไหลชนิดนี้เป็นธาตุ

กายสิทธฺที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะสามารถช่วยบรรเทา ภัยพิบัติจากโลกธาตุที่จะเกิดได้ สามารถป้องกันภูตปีปีศาจได้ดี แคล้วคลาด คงกะพัน
เหล็กไหลแร่เกาะล้าน ตามความเชื่อตรงที่แร่สามารถงอกได้หรือขยายตัวให้โตขึ้นได้ หากเป็นแร่ที่อยู่ตามธรรมชาติแล้วมีการงอกที่เหมือนกับหินงอกหินย้อยทั่วไป ก็ดูไม่น่าแปลก แต่ถ้านำแร่เกาะล้านมาเลี่ยมใส่กรอบ

พลาสติกอย่างมิดชิดแล้ว ปรากฎว่ายังสามารถขยายขนาดหรืองอกเพิ่มจนดันกรอบให้แตกออกมาได้ ถือว่าเป็นเรื่องที่มหัสจรรย์แต่ก็เป็นเรื่องจริง การที่องค์แร่เกาะล้านจะงอกจะขยายมากเท่าไรขึ้นอยู่กับคนใช้ว่าหมั่นบูชาสวด มนต์ปฏิบัติกรรมฐาน แผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศลให้แก่แร่เกาะล้านก็จะงอกขึ้น

เลี้ยงไส้เดือนครบวงจร รวยยั่งยืนตำรับ “ฟาร์มลุงเครา”อ.แดน นักธรณีวิทยา

นช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีผู้สนใจหันมาเลี้ยงไส้เดือนจำนวนมาก เนื่องจากใช้เงินทุนเริ่มต้นไม่สูงนัก กระบวนการเลี้ยงไม่ยุ่ง และตลาดมีความต้องการสูง อย่างไรก็ตาม ผู้เลี้ยงไส้เดือนจำนวนไม่น้อยต้องเลิกราไป เนื่องจากประสบปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะขาดความเชี่ยวชาญด้านการทำตลาดไส้เดือนแต่สำหรับ “ฟาร์มลุงเครา” ซึ่งเป็นฟาร์มผักครบวงจรที่อยู่ใน อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ถือเป็นต้นแบบและศูนย์เรียนรู้ในการเลี้ยงไส้เดือนจนประสบความสำเร็จอย่างสูง ภายใต้แนวคิด “ครบวงจร” ตั้งแต่การเลี้ยงขยายพันธุ์จนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพบรรจุขวด ขายอุปกรณ์เลี้ยง รวมถึง สร้างเครือข่ายทำรายได้ให้แก่ชุมชน กลายเป็นธุรกิจที่มั่นคงแข็งแรง ทำรายได้อย่างงดงาม

ศศิธร จุ้ยนาม เจ้าของ “ฟาร์มลุงเครา” และยังเป็นวิทยากรด้านการทำฟาร์มเลี้ยงไส้เดือน กล่าวในเบื้องต้นว่า สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะยึดอาชีพนี้ อันดับแรกต้องถามตัวเองก่อนว่า “ต้องการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อวัตถุประสงค์อะไร” ไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพหลัก เลี้ยงเพื่อเป็นงานอดิเรกหารายได้เสริม หรือเลี้ยงเพื่อต่อยอดจากธุรกิจเดิม

“ครอบครัวของดิฉันทำสวนผักมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ อยู่ที่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี จนเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้ว ดิฉันเข้ามาสานต่อธุรกิจครอบครัว จึงมองถึงการหาวิธีลดต้นทุนการเพาะปลูกผักให้ต่ำที่สุด เลยใช้วิธีการเลี้ยงไส้เดือน ซึ่งการเลี้ยงไส้เดือนจะช่วยปรับสภาพดิน กำจัดขยะ และได้มูลไส้เดือนทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติคุณภาพดีมาใช้ในฟาร์มของตัวเอง ส่วนรายได้อื่นๆ ตามมาภายหลังเป็นผลพลอยได้จากการที่เราทำฟาร์มเลี้ยงไส้เดือนครบวงจร ดังนั้น สำหรับผู้ที่สนใจดิฉันอยากให้ถามตัวเองก่อนว่าวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงจริงๆ คืออะไร เพื่อจะวางรูปแบบการเลี้ยงได้ถูกต้องเหมาะสม” ศศิธร กล่าวนำ

เธอ เผยด้วยว่า ไส้เดือนมีอยู่มากมายหลายพันธุ์ โดยที่ฟาร์มลุงเคราเลือกเลี้ยงพันธุ์ “แอฟริกันไนท์ครอเลอร์” (African night crawler) หรือที่เรียกกันติดปากว่า AF กับพันธุ์ “ไทเกอร์” (Eisenia foetida) เนื่องจากทั้งสองพันธุ์นี้ มีคุณสมบัติขยายพันธุ์รวดเร็ว และเหมาะเป็นปุ๋ยคุณภาพดี ส่วนวัสดุที่ใช้เลี้ยง ประยุกต์ได้หลากหลาย เช่น กะละมัง บ่อซีเมนต์ ลังไม้ ฯลฯ หรือชั้นกล่องพลาสติกลิ้นชัก ซึ่งเหมาะกับผู้มีพื้นที่น้อยในการเลี้ยง

ทุนในการเริ่มต้นอาชีพนี้ เจ้าของ “ฟาร์มลุงเครา” ระบุว่า แค่ประมาณ 5,000-10,000 บาท ก็สามารถจะทำฟาร์มเลี้ยงไส้เดือนแบบเล็กๆ ได้แล้ว โดยวิธีการเลี้ยงเริ่มจากเตรียมทำปุ๋ยหมักเพื่อเป็นที่อยู่สำหรับไส้เดือน (Bedding) ใช้ส่วนผสม เช่น มูลวัว เศษเปลือกผักผลไม้ ฟาง ขี้เลื่อย ใบไม้ ขุยมะพร้าว นำมาคลุกแล้วหมักรวมกันประมาณ 1-2 เดือน ระหว่างนั้นให้รดน้ำพอชุ่มชื่น เมื่อได้แล้วใส่ปุ๋ยหมักลงในภาชนะที่จะเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นกะละมัง บ่อซีเมนต์ และชั้นพลาสติก จากนั้น ปล่อยไส้เดือนลงไป แล้วคอยให้อาหารไส้เดือนสม่ำเสมอ

ผักหูปลาช่อน ของดีใกล้ตัว อ.แดน ผู้เชี่ยวชาญผักพื้นบ้าน

ต้นหูปลาช่อน จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกจำพวกหญ้า มีลำต้นตั้งตรง มีมีสีเขียวแกมม่วง ลำต้นมีความสูงได้ประมาณ 10-50 เซนติเมตร แตกกิ่งก้านที่โคนต้น ลำต้นปกคลุมไปด้วยขนนุ่มทั่วไป ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด เป็นพรรณไม้วัชพืชที่มักขึ้นตามที่ชื้น ทุ่งหญ้าโล่ง หรือขึ้นปะปนกับวัชพืชทั่วไป พบได้ในเขตร้อนของทวีปเอเชีย และจัดเป็นวัชพืชที่มีการกระจายพันธุ์ได้รวดเร็ว

หญ้าหูปลาช่อน

 ใบหูปลาช่อน ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ใบมีลักษณะห่อหุ้มลำต้นอยู่ ปลายใบแหลมเรียว โคนใบกว้างเป็นรูปไข่ ส่วนขอบใบโค้งหยักเล็กน้อยหรือหยักเว้า มีขนาดยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร หลังใบเป็นสีเขียวเข้ม ส่วนท้องใบเป็นสีม่วงแดง ใบที่โคนต้นจะมีขนาดใหญ่กว่าใบที่อยู่บนยอด ใบบนเป็นรูปหอกโคนเว้าขอบจักแคบ ไม่มีก้านใบ

ดอกหูปลาช่อน ออกดอกเป็นช่อ โดยจะออกตามบริเวณกลางลำต้นหรือยอดต้น ก้านช่อดอกยาวประมาณ 5-8 เซนติเมตร และก้านดอกมักแบ่งออกเป็น 2 แขนง (ช่อหนึ่งจะแยกออกเป็น 2 แขนง) มีดอกย่อยประมาณ 20-45 ดอก ดอกเป็นดอกแบบสมบูรณ์เพศ ลักษณะของดอกเป็นดอกขนาดเล็ก ยาวประมาณ 12-14 มิลลิเมตร โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปทรงกระบอก กลีบดอกส่วนโคนจะเชื่อมติดกันเป็นรูปท่อ ดอกเป็นสีแดงม่วงมี 5 แฉก มีเกสรเพศผู้ 5 อัน เกสรเพศเมีย 1 อันผลหูปลาช่อน ผลเป็นผลเดี่ยว ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกระบอกยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร เปลือกผลแข็งมีจรสีขาวปกคลุมที่เส้นสันผิวเปลือก ผลแห้งจะไม่แตกหรืออ้าออก เมล็ดล่อน สีน้ำตาล และมีขน

สรรพคุณของหูปลาช่อนทั้งต้นมีรสขมฝาด เป็นยาเย็น ออกฤทธิ์ต่อปอดตับและลำไส้เล็ก ใช้เป็นยารักษาระบบทางเดินหายใจติดเชื้อ ทั้งต้นรากใช้เป็นยาแก้โรคตานซางขโมยในเด็ก ด้วยการใช้รากสดประมาณ 10 กรัม นำมานึ่งกับเนื้อหมูแดงให้เด็กกิน (ราก)ทั้งต้นใช้เป็นยาขับพิษร้อน ถอนพิษไข้ เป็นยาแก้ไข้ ทำให้เลือดเย็น ช่วยขับน้ำชื้นในร่างกาย (ทั้งต้น)ช่วยแก้หืดไอ (ทั้งต้น)ช่วยแก้เลือดกำเดา อาเจียนเป็นเลือด ทั้งต้น
ช่วยแก้ตาเจ็บตาแดง (ทั้งต้น)น้ำคั้นจากใบใช้หยอดแก้เจ็บตา (ใบ)ลำต้นนำมาต้มเอาน้ำกินเป็นยาแก้เจ็บคอ คอตีบ คออักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ ด้วยการต้นสดใช้ 30-90 กรัม ส่วนแห้งใช้ 15-30 กรัม นำมาต้มเอาน้ำกินวันละ 2-3 ครั้ง (ลำต้น)ช่วยขับเสมหะ (ทั้งต้น)ใช้แก้บิดถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือด แก้ท้องร่วง ด้วยการใช้ลำต้นสดประมาณ 30-90 กรัม (แห้งใช้ 15-30 กรัม) นำมาต้มเอาน้ำกิน (ลำต้น)